Současná situace je obtížná pro všechny sportovní taneční kluby, školy a skupiny, vedoucí, trenéry i tanečníky.
Dotační výzva na ROZVOJ A PODPORU SPORTU – MŮJ KLUB pomáhá tuto situaci zlepšit.

MŮJ KLUB 2023


POPIS:
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2023. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.

TERMÍNY: (prodloužení termínu pro podání žádostí)
Žádosti od 17. října do 30. prosince 2023.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 17. 10. 2023 od 12:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023 do 12:00 hod.

Období podpory od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

VÝŠE PODPORY:
Celková alokace Výzvy je 1 500 000 000 Kč.
Dle věkových kategorií, četnosti tréninku sportovců a účasti sportovců na oficiálních soutěžích od 1100 Kč až 3800 Kč (za člena/rok).

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 6., která má některou z následujících právních forem:

  • má právní formu spolku nebo pobočného spolku dle § 214 až § 302 NOZ

Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s., osvč), příspěvkové organizace obcí a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a další výše neuvedené osoby mající jinou právní formu než spolek, pobočný spolek či ústav.

DOKUMENTACE A PODMÍNKY VÝZVY:
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/

VYHLAŠOVATEL:
Národní sportovní agentura – www.agenturasport.cz

TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s zapsaný a ověřený v REJSTŘÍKU SPORTU, kterou spravuje Národní sportovní agentura.

tanecnisvaz-nsa