Současná koronavirová situace je obtížná pro všechny taneční kluby, školy a skupiny, vedoucí, trenéry i tanečníky. Sepsali jsme pro vás přehled dotačních programů a výzvy, které vám mohou finančně pomoci, i když nejlepší by byl normální provoz bez omezení.
Právní forma tanečních klubů, škol a skupin je různá, většina jsou spolky, ale jiní fungují například jako S.R.O. nebo OSVČ. Vyberte tedy podporu pro Vás vhodnou.

MŮJ KLUB 2022


POPIS:
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

TERMÍNY:
Žádosti od 21. října do 30. listopadu 2021.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 21. 10. 2021 od 12:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 do 17:00 hod.
Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Období podpory od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

VÝŠE PODPORY:
Dle věkových kategorií, četnosti tréninku sportovců a účasti sportovců na oficiálních soutěžích od 1800 Kč až 3300 Kč (za člena/rok).

Oficiální soutěží pro výzvu MŮJ KLUB je také start v soutěži CZECH DANCE TOUR, CZECH DANCE CUP a CZECH DANCE LEAGUE kterou vyhlašuje národní svaz TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s zapsaný a ověřený v REJSTŘÍKU SPORTU, kterou spravuje Národní sportovní agentura.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 1.3., která má některou z následujících právních forem:

  • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s., osvč), příspěvkové organizace obcí a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a další výše neuvedené osoby mající jinou právní formu než spolek, pobočný spolek či ústav.

DOKUMENTACE A PODMÍNKY VÝZVY:
https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022/

VYHLAŠOVATEL:
Národní sportovní agentura – www.agenturasport.cz