Národní sportovní agentura vypsala svoji nejrozsáhlejší a pro sportovní kluby nejdůležitější výzvu Můj klub 2024

MŮJ KLUB 2024


POPIS:
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2024. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.

TERMÍNY:
Datum vyhlášení výzvy 15.11.2024.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 20. 11. 2023 od 12:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 05. 01. 2024 do 12:00 hod.

Období podpory od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

VÝŠE PODPORY:
Celková alokace Výzvy je 1 690 000 000 Kč.
Dle věkových kategorií, četnosti tréninku sportovců a účasti sportovců na oficiálních soutěžích od 900 Kč až 3800 Kč (za člena/rok).

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 6., která má některou z následujících právních forem:

  • má právní formu spolku nebo pobočného spolku dle § 214 až § 302 NOZ

Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s., osvč), příspěvkové organizace obcí a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a další výše neuvedené osoby mající jinou právní formu než spolek, pobočný spolek.

DOKUMENTACE A PODMÍNKY VÝZVY:
https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/

VYHLAŠOVATEL:
Národní sportovní agentura

DOKUMENTACE REJSTŘÍKU SPORTU:
V rejstříku sportu byly upraveny číselníky druhu sportu.
Posíláme odkaz na dokumentaci kde najdete vše aktualizováno. (Formulář pro vyplnění sportovců a trenérů)
https://rejstriksportu.cz/dashboard/public/dokumentace

66.4 moderní tanec
66.3 breaking
66.2 standardní tance
66.1 latinskoamerické tance

94.1 mažoretky
94.2 mažoretkový sport
94.99 mažoretky nerozlišeno

97.1 twirling

112.1 cheerleading

18.5 aerobik


SHODA V EVIDENCI KLUBU A SPORTOVCE V REJSTŘÍKU SPORTU:
Pokud bude žadatel v Žádosti uplatňovat soutěžící sportovce dle bodu 12.4., je pro splnění bodu 2.10. a 2.11. současně nutné zajistit vzájemnou shodu v evidenci sportovce v Rejstříku sportu se zápisy příslušného sportovního svazu dle bodu 2.7. Zápis sportovního svazu je možné provést i v době po podání Žádosti.

DO REJSTŘÍKU SPORTU JSME NAIMPORTOVALI VŠECHNY KLUBY A SPORTOVCE S UHRAZENÝM ČLENSTVÍM 2023:
K potřebnému provázání zápisu v REJSTŘÍKU SPORTU dojde v případě, kdy taneční KLUB zvolí TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s. jako svoji Zastřešující organizaci a TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s. přidá taneční KLUBY jako svoje Členské organizace.

2.7.
TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s je sportovním svazem s celostátní působností, který sdružuje fyzické a právnické osoby, zejména sportovní kluby. Řídí činnost na území ČR a organizuje postupové taneční soutěže a nominuje talentovanou mládež a sportovní reprezentaci na mezinárodní soutěže WADF a WDA, kde zastupuje ČR v těcho mezinárodních organizacích. Eviduje temíny soutěži i výsledkové listiny. TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s. má v daném odvětví celorepublikovou autoritu a v roce 2023 přes 5000 aktivních členů z 250 evidovaných tanečních klubů. Jsme také členem zastřešující organizace ČASPV.

V případě výzvy můj klub výše uvedené podmínky výzvy TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s. tedy splňuje citovaný bod 2.7. a můžete tedy doložit start na našich soutěžích.

Soutěže CZECH DANCE TOUR, CZECH DANCE CUP a CZECH DANCE LEAGUE, jsou oficiální sportovní taneční soutěže, které řídí a vyhlašuje TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s.

TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s zapsaný a ověřený v REJSTŘÍKU SPORTU, kterou spravuje Národní sportovní agentura.

tanecnisvaz-nsa