Oficiální tiskové zprávy od počátku vzniku. Většina tiskových zpráv byla prezentována na tiskových konferencích. Mediální partneři a zástupci tištěných medií bylli seznámeni s historií, plány a úspěchy.